• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TH HOÀNG LIỆT - HOÀNG MAI - HÀ NỘI
Chuyên mục "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng"
Chuyên mục "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng"
Kính chào thầy cô và các bạn!Em tên là Nguyễn Minh Nhật, học lớp 4A6, trường tiểu học Hoàng Liệt. Trong chuyên mục "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng" tuần này, em xin giới thiệu cuốn sách “Con Người Trở Thành Khổng ...
Chuyên mục "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng"
Chuyên mục "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng"
Chuyên mục "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng"
  Em xin chào thầy cô và các bạn đến với chuyên mục “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”.  Em xin được giới thiệu, em ...
Chuyên mục "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng"
Chuyên mục "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng"
Kính chào thầy cô và các bạn! Con tên là Lê Hoàng Thanh Trúc, học sinh lớp 4A3, trường tiểu học Hoàng Liệt. Sau đây con xin mời các thầy cô và các ...
CHUYÊN MỤC "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay,  một tấm gương sáng"
CHUYÊN MỤC "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng"
Em xin kính chào các thầy cô giáo, xin chào tất cả các bạn!Em tên là Chu Đắc Khôi, học sinh lớp 4A2 trường tiểu học Hoàng Liệt.Em rất vui mừng và tự ...
Chuyên mục "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng"
Chuyên mục "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng"
Kính chào thầy cô và các bạn!Em tên là Nguyễn Minh Nhật, học lớp 4A6, trường tiểu học Hoàng Liệt. Trong chuyên mục "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng" tuần này, em xin giới thiệu cuốn sách “Con Người Trở Thành Khổng ...
Chuyên mục "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng"
Chuyên mục "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng"
Chuyên mục "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng"
  Em xin chào thầy cô và các bạn đến với chuyên mục “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”.  Em xin được giới thiệu, em ...
Chuyên mục "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng"
Chuyên mục "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng"
Kính chào thầy cô và các bạn! Con tên là Lê Hoàng Thanh Trúc, học sinh lớp 4A3, trường tiểu học Hoàng Liệt. Sau đây con xin mời các thầy cô và các ...
CHUYÊN MỤC "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay,  một tấm gương sáng"
CHUYÊN MỤC "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng"
Em xin kính chào các thầy cô giáo, xin chào tất cả các bạn!Em tên là Chu Đắc Khôi, học sinh lớp 4A2 trường tiểu học Hoàng Liệt.Em rất vui mừng và tự ...
Chuyên mục "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng"
Chuyên mục "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng"
Kính chào thầy cô và các bạn!Em tên là Nguyễn Minh Nhật, học lớp 4A6, trường tiểu học Hoàng Liệt. Trong chuyên mục "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng" tuần này, em xin giới thiệu cuốn sách “Con Người Trở Thành Khổng ...
Chuyên mục "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng"
Chuyên mục "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng"
Chuyên mục "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng"
  Em xin chào thầy cô và các bạn đến với chuyên mục “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”.  Em xin được giới thiệu, em ...
Chuyên mục "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng"
Chuyên mục "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng"
Kính chào thầy cô và các bạn! Con tên là Lê Hoàng Thanh Trúc, học sinh lớp 4A3, trường tiểu học Hoàng Liệt. Sau đây con xin mời các thầy cô và các ...
CHUYÊN MỤC "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay,  một tấm gương sáng"
CHUYÊN MỤC "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng"
Em xin kính chào các thầy cô giáo, xin chào tất cả các bạn!Em tên là Chu Đắc Khôi, học sinh lớp 4A2 trường tiểu học Hoàng Liệt.Em rất vui mừng và tự ...
Tin Video
Bản đồ vị trí
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Hôm qua : 57
Tháng 01 : 2.179
Tháng trước : 2.673
Năm 2022 : 2.179
Năm trước : 84.077
Tổng số : 103.442