Địa chỉ : Tổ 12 – Hoàng Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội

 Email : c1hoangliet-hm@hanoiedu.vn

 Điện thoại : 02436418954

 Website : thhoangliethm.edu.vn

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN PHẢN ÁNH - KIẾN NGHỊ VUI LÒNG ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH THEO ĐƯỜNG LINK BÊN DƯỚI. TRÂN TRỌNG!

https://forms.gle/y7yE6NEp4aE7U2X59